Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 

 


Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea proiectului „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”
Publicat: 12.09.2017   

TERMENI DE REFERINȚĂ

Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea  proiectului „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”.

 

1. Informație generală cu privire la contextul proiectului

Asociația „MOTIVAŢIE” din Moldova este o organizație non-guvernamentală, care are drept scop facilitarea integrării sociale și promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. În perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017, Asociația MOTIVAȚIE implementează proiectul „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”, cu suportul financiar al „Reprezentanței IM Swedish Development Partner. Scopul proiectului este integrarea tinerilor cu dizabilităţi în viaţa social-activă prin susţinerea acestora în obţinerea unei calificări profesionale şi ulterior integrarea lor în câmpul muncii.

Obiectivele proiectului:

 • Până la sfârşitul anului 2017, peste 200 de persoane cu dizabilităţi sunt asistate şi susţinute în procesul de orientare profesională şi încadrare în câmpul muncii prin intermediul serviciului suport în angajare;
 • Până la sfârşitul anului 2017 AMM va consolida capacităţile instituţiilor guvernamentale abilitate, a factorilor de decizie şi a angajatorilor cu referire la promovarea şi acordarea suportului pentru angajarea  în câmpul muncii  a tinerilor cu dizabilităţi;
 • În perioada 2015-2017 societatea civilă va fi sensibilizată prin acţiuni mediatice de promovare şi advocacy cu referire la drepturile şi oportunităţile de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Grupul țintă și beneficiarii proiectului sunt tinerii cu dizabilităţi din Republica Moldova (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani) familiile acestora precum şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi naţionale care vizează angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

 • Pilotarea și dezvoltarea programului ,,Angajare Asistată” pentru persoane cu dizabilități;
 • Organizarea unui curs acreditat în România pentru 12 specialiști care activează în domeniul dizabilități și abilitării economice a persoanelor cu dizabilități, pentru calificarea profesională în ,,Specialist Angajare Asistată”;
 • Elaborarea Ghidului metodologic ,,Proceduri și instrumente în Angajare Asistată”;
 • Realizarea unui studiu pe țară cu privire la ,,Analiza practicilor de angajare a persoanelor cu dizabilități din R. Moldova”;
 • Prestarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a persoanelor cu dizabilități;
 • Training-uri cu tematica ,,Combaterea discriminării prin împuternicirea persoanelor cu dizabilități”;
 • Mese rotunde cu beneficiarii proiectului;
 • Angajarea în câmpul muncii a cel puțin 45 de tineri cu dizabilități;
 • Oferirea de suport la înscrierea la studii profesionale pentru cel puțin a 15 tineri cu dizabilități;
 • Seminare de informare pentru specialiștii Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM);
 • Ședințe de evaluare cu reprezentanții Agențiilor Naționale / teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă;
 • Acordarea de asistență și consultanță specialiștilor Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă;
 • Masă rotundă cu reprezentanţii Consiliului Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (de nivel naţional şi teritorial) şi reprezentanţi ai ANOFM;
 • Stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu agenţi economici care au oferit oportunităţi de angajare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Monitorizarea și respectarea dreptului la accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități;
 • Participarea la diverse ședințe de lucru cu reprezentanții Instituțiilor de Resort cu privire la problema accesibilității la infrastructură pentru persoanele cu dizabilități;
 • Sensibilizarea societății civile prin acțiuni mediatice: participare la emisiuni TV, Radio, presă scrisă, și realizarea anual a filmulețelor despre istorii de succes în angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

2. Evaluarea proiectului

Scopul acestei activități este de a realiza evaluarea proiectului ,,Abilitarea social-economică și incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii” de către un expert / expertă.

Evaluarea proiectului își propune:

 • Să determine rezultatele obținute în cadrul proiectului;
 • Să evalueze eficiența și eficacitatea proiectului;
 • Să determine măsura în care proiectul şi-a atins obiectivele prestabilite;
 • Să determine impactul proiectului asupra beneficiarilor şi grupului ţintă;
 • Să determine durabilitatea intervenţiei proiectului;
 • Să evalueze în ce măsură intervențiile de consolidare a capacităților incluse în proiect au contribuit la creșterea capacității organizației
 • Să evalueze și să analizeze cost-eficiența programului Angajare Asistată dezvoltat de Asociație;
 • Să identifice punctele forte şi punctele slabe ale proiectului;
 • Să ofere recomandări pentru programul ,,Angajare Asistată” și proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
 • Va sublinia constatările /  lecțiile învățate și va prezenta recomandări pentru proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

Metodologia evaluării.

Evaluarea va fi realizată printr-o combinație de tehnici cantitative și calitative care vor fi utilizate pentru colectarea datelor și informațiilor de la principalele părți interesate ale proiectului, în special grupurile țintă, inclusiv persoanele cu dizabilități, agenți economici, autorități publice. Datele și informațiile colectate vor fi analizate și prezentate sistematic pe baza criteriilor de evaluare menționate mai sus. Metodologia urmează a fi propusă de expert / expertă.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada 2 octombrie – 30 noiembrie 2017 (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului și Metodologia propusă de expert / expertă, volumul de asistență, locul şi termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar şi Expert.

Cerințe față de candidați:

 • Studii postuniversitare în științe sociale sau într-o disciplină relevantă pentru această sarcină cu o experiență de muncă de cel puțin 5 ani;
 • Cunoștințe tehnice despre încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, preferabil cu experiență în evaluarea proiectelor sociale de ocupare a forței de muncă;
 • Experiență în evaluarea proiectelor sociale;
 • Abilități excelente de analiză și scriere a rapoartelor;
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Metodologia de lucru;
 • Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe.

În ofertă se vor include:

 • Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei;
 • Costul în MDL pentru fiecare serviciu separat  (inclusiv detaliate pe activități, conform metodologiei propuse) și costul total al ofertei.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Evaluare proiect social” sau prin poștă la adresa - or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1A, MD 2046, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova, până la data de 30 septembrie 2017, orele 17.00.


Accesări: 217


Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 21.11.2017   
Luni, 20 noiembrie, a început trainingul privind formarea abilităților de muncă pentru persoanele cu dizabilități, organizat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM). Activitatea se desfășoară în incinta ... Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2017   
“Schimbarea începe cu tine!” a fost mesajul mai multor tineri cu dizabilități care au urcat pe scenă și au susținut cu brio cele șapte discursuri motivaționale în fața publicului, inspirându-i cu istoriile sale de succes și ... Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2017   
Pe 19 noiembrie 2017, în ziua Referendumului, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova va organiza transport adaptat pentru persoanele cu dizabilități ce utilizează scaunele rulante sau ... Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2017   
Pe data de 8 noiembrie grupul de inițiativă din Căușeni a desfășurat o acțiune de evaluare a circa zece parcări de pe străzile principale ale orașului Căușeni, în special celor aflate pe lângă ... Citeşte mai mult...
Publicat: 10.11.2017   
Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a semnat un Acord de Colaborare cu Compania HR-Consulting SRL, privind consolidarea eforturilor comune în promovarea și asigurarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități ... Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2017   
Pe data de 8 noiembrie va fi organizată o acțiune de evaluare a condițiilor de accesibilitate în parcările din orașul Căușeni, în special celor aflate în preajma Consiliului Raional Căușeni, Direcției de Asistență Socială, Primăriei din Căușeni și altor clădiri de menire publică ... Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2017   
Pe 7 noiembrie Asociația Obștească “Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (FCPS) din orașul Criuleni organizează o acțiune de evaluare a condițiilor de accesibilitate la mai multe instituții de menire publică din oraș ... Citeşte mai mult...
Publicat: 06.11.2017   
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță persoanele cu dizabilități locomotorii despre noua oportunitate de a beneficia de servicii de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare ... Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2017   
Ieri, Grupul de inițiativă din Chișinău, cu suportul Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM), a început activitățile de evaluare și monitorizare a condițiilor de accesibilitate la mai multe farmacii din ... Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2017   
Ieri, 2 noiembrie, la ședința plenară a Parlamentului RM a fost votat proiectul de lege privind reglementarea Antreprenoriatului Social (AS), cu 80 de voturi din ... Citeşte mai mult...
Publicat: 02.11.2017   
Grupul de inițiativă din Chișinău, cu suportul Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM), începe azi, 02 noiembrie, activități de evaluare și monitorizare a condițiilor de accesibilitate la circa 25 de farmacii din ... Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2017   
Pe 27 octombrie curent grupul de inițiativă din or. Hîncești „De la Drept la Acțiune”, în parteneriat cu Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM), a desfășurat activități de evaluare a condițiilor de accesibilitate la trecerile de pietoni din or. Hîncești ... Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2017   
Ești persoană cu dizabilități și ești motivat/ă să obții un loc de muncă mai bine salarizat? Vrei să călătorești, să comunici cu persoane din străinătate și ești interesat să investești în abilitățile tale de comunicare? Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2017   
Pe data 5 decembrie 2017, la Chișinău, va fi organizată a treia ediție a evenimentului Gala RemarcAbilitatea, care are scopul de a promova angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale ... Citeşte mai mult...
Publicat: 27.10.2017   
Grupul de inițiativă din or. Hîncești „De la Drept la Acțiune”, în parteneriat cu Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM), începe azi, 27 octombrie, activități de evaluare a condițiilor de accesibilitate la trecerile ... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.10.2017   
Pe 22 octombrie curent specialiștii Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) au avut o vizită de lucru la ONG-ul „Miras Moldova” din Comrat. Vizita a avut ca scop instruirea unui grup de elevi din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din localitate, pe tema ... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.10.2017   
Recent, s-a încheiat instruirea „Dezvoltarea abilităților de muncă pentru persoane cu dizabilități” organizată de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM). Activitatea a avut loc în incinta Centrului pentru Viață Independentă al AMM cu sediul în orașul Vadul lui Vodă. Proiectul este orientat către susținerea ... Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2017   
Azi a fost planificată discutarea Proiectului de Lege nr. 510 privind Antreprenoriatul Social (din 23.12.2016) pentru ședința în plen a Parlamentului Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2017   
Pe 18 octombrie curent, a avut loc o acțiune de evaluare și monitorizare a accesibilității la clădirile de menire publică din or. Cupcini, cu scopul de a spori nivelul de conștientizare de către autoritățile publice din oraș a necesității asigurării condițiilor de accesibilitate la infrastructură pentru persoanelor cu dizabilități și alte persoane ... Citeşte mai mult...
Publicat: 19.10.2017   
Recent, directorul executiv al AMM, Igor Meriacre, a fost într-o vizită de studiu în Austria, alături de alte organizații neguvernamentale de profil din țara noastră. Reîntors în Moldova, el a vorbit despre experiența ... Citeşte mai mult...

1 - 20 din 333

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței SOIR Moldova (the Swedish Organization for Individual Relief,) cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
SOIR/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2017 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   |   Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 219495 | Total ieri: 320 | Total azi: 48
PAGINA ÎN SUS