Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 

 


Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea proiectului „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”
Publicat: 12.09.2017   

TERMENI DE REFERINȚĂ

Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea  proiectului „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”.

 

1. Informație generală cu privire la contextul proiectului

Asociația „MOTIVAŢIE” din Moldova este o organizație non-guvernamentală, care are drept scop facilitarea integrării sociale și promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. În perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017, Asociația MOTIVAȚIE implementează proiectul „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”, cu suportul financiar al „Reprezentanței IM Swedish Development Partner. Scopul proiectului este integrarea tinerilor cu dizabilităţi în viaţa social-activă prin susţinerea acestora în obţinerea unei calificări profesionale şi ulterior integrarea lor în câmpul muncii.

Obiectivele proiectului:

 • Până la sfârşitul anului 2017, peste 200 de persoane cu dizabilităţi sunt asistate şi susţinute în procesul de orientare profesională şi încadrare în câmpul muncii prin intermediul serviciului suport în angajare;
 • Până la sfârşitul anului 2017 AMM va consolida capacităţile instituţiilor guvernamentale abilitate, a factorilor de decizie şi a angajatorilor cu referire la promovarea şi acordarea suportului pentru angajarea  în câmpul muncii  a tinerilor cu dizabilităţi;
 • În perioada 2015-2017 societatea civilă va fi sensibilizată prin acţiuni mediatice de promovare şi advocacy cu referire la drepturile şi oportunităţile de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Grupul țintă și beneficiarii proiectului sunt tinerii cu dizabilităţi din Republica Moldova (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani) familiile acestora precum şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi naţionale care vizează angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

 • Pilotarea și dezvoltarea programului ,,Angajare Asistată” pentru persoane cu dizabilități;
 • Organizarea unui curs acreditat în România pentru 12 specialiști care activează în domeniul dizabilități și abilitării economice a persoanelor cu dizabilități, pentru calificarea profesională în ,,Specialist Angajare Asistată”;
 • Elaborarea Ghidului metodologic ,,Proceduri și instrumente în Angajare Asistată”;
 • Realizarea unui studiu pe țară cu privire la ,,Analiza practicilor de angajare a persoanelor cu dizabilități din R. Moldova”;
 • Prestarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a persoanelor cu dizabilități;
 • Training-uri cu tematica ,,Combaterea discriminării prin împuternicirea persoanelor cu dizabilități”;
 • Mese rotunde cu beneficiarii proiectului;
 • Angajarea în câmpul muncii a cel puțin 45 de tineri cu dizabilități;
 • Oferirea de suport la înscrierea la studii profesionale pentru cel puțin a 15 tineri cu dizabilități;
 • Seminare de informare pentru specialiștii Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM);
 • Ședințe de evaluare cu reprezentanții Agențiilor Naționale / teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă;
 • Acordarea de asistență și consultanță specialiștilor Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă;
 • Masă rotundă cu reprezentanţii Consiliului Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (de nivel naţional şi teritorial) şi reprezentanţi ai ANOFM;
 • Stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu agenţi economici care au oferit oportunităţi de angajare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Monitorizarea și respectarea dreptului la accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități;
 • Participarea la diverse ședințe de lucru cu reprezentanții Instituțiilor de Resort cu privire la problema accesibilității la infrastructură pentru persoanele cu dizabilități;
 • Sensibilizarea societății civile prin acțiuni mediatice: participare la emisiuni TV, Radio, presă scrisă, și realizarea anual a filmulețelor despre istorii de succes în angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

2. Evaluarea proiectului

Scopul acestei activități este de a realiza evaluarea proiectului ,,Abilitarea social-economică și incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii” de către un expert / expertă.

Evaluarea proiectului își propune:

 • Să determine rezultatele obținute în cadrul proiectului;
 • Să evalueze eficiența și eficacitatea proiectului;
 • Să determine măsura în care proiectul şi-a atins obiectivele prestabilite;
 • Să determine impactul proiectului asupra beneficiarilor şi grupului ţintă;
 • Să determine durabilitatea intervenţiei proiectului;
 • Să evalueze în ce măsură intervențiile de consolidare a capacităților incluse în proiect au contribuit la creșterea capacității organizației
 • Să evalueze și să analizeze cost-eficiența programului Angajare Asistată dezvoltat de Asociație;
 • Să identifice punctele forte şi punctele slabe ale proiectului;
 • Să ofere recomandări pentru programul ,,Angajare Asistată” și proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
 • Va sublinia constatările /  lecțiile învățate și va prezenta recomandări pentru proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

Metodologia evaluării.

Evaluarea va fi realizată printr-o combinație de tehnici cantitative și calitative care vor fi utilizate pentru colectarea datelor și informațiilor de la principalele părți interesate ale proiectului, în special grupurile țintă, inclusiv persoanele cu dizabilități, agenți economici, autorități publice. Datele și informațiile colectate vor fi analizate și prezentate sistematic pe baza criteriilor de evaluare menționate mai sus. Metodologia urmează a fi propusă de expert / expertă.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada 2 octombrie – 30 noiembrie 2017 (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului și Metodologia propusă de expert / expertă, volumul de asistență, locul şi termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar şi Expert.

Cerințe față de candidați:

 • Studii postuniversitare în științe sociale sau într-o disciplină relevantă pentru această sarcină cu o experiență de muncă de cel puțin 5 ani;
 • Cunoștințe tehnice despre încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, preferabil cu experiență în evaluarea proiectelor sociale de ocupare a forței de muncă;
 • Experiență în evaluarea proiectelor sociale;
 • Abilități excelente de analiză și scriere a rapoartelor;
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Metodologia de lucru;
 • Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe.

În ofertă se vor include:

 • Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei;
 • Costul în MDL pentru fiecare serviciu separat  (inclusiv detaliate pe activități, conform metodologiei propuse) și costul total al ofertei.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Evaluare proiect social” sau prin poștă la adresa - or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1A, MD 2046, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova, până la data de 30 septembrie 2017, orele 17.00.


Accesări: 416


Noutăţi și evenimente

Publicat: 14.06.2018   
Ai idei originale de activități pe care ai vrea să le dezvolți și să le transformi într-o afacere? Vrei să înveți cum să folosești tehnologiile informaționale, pentru scrierea unui plan de afaceri? Vrei să știi cum corect ... Citeşte mai mult...
Publicat: 11.06.2018   
În scopul creării unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor societății civile, Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova, lansează concursul de selecție a 3 persoane care ... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.06.2018   
Astăzi, 8 iunie, a avut loc Atelierul “Advocacy pentru politici publice”, ghidat de formatoarea Liliana Palihovici, președinta A.O. “Institutum Virtutes Civilis”. La eveniment au participat reprezentanți din ... Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2018   
Luni, 28 mai 2018, Ghidul Alegătorilor în format easy to read a fost prezentat unui grup de persoane cu dizabilități de intelect... Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2018   
Atunci când ești în căutarea unui loc de muncă, prima persoană cu care interacționezi în acest proces este un specialist în resurse umane. Este acea persoană care, pe lângă analiza CV-ului și a experienței de muncă, învață să ... Citeşte mai mult...
Publicat: 19.05.2018   
În preajma alegerilor locale noi, joi 17 mai 2018, s-a desfășurat o instruire pentru un grup de persoane cu dizabilități de intelect și cu dificultăți de învățare din mun. Chișinău cu privire la ... Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2018   
Luni, 14 mai, s-a desfășurat un Training pentru Traineri ce vor instrui persoanele cu dizabilități de intelect și dificultăți de învățare, privind participarea la alegeri și utilizarea Ghidului alegătorilor ... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2018   
Luni, 7 mai 2018, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova a desfășurat la Chișinău programul de instruire dedicat grupurilor subreprezentate "Consolidarea legăturilor cu mass-media și ... Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2018   
Săptămâna trecută s-a încheiat cea de-a IV-a instruire privind formarea abilităților de muncă, dedicată tinerilor cu dizabilități. Scopul acesteia este ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2018   
Au rămas zile numărate până când contribuabilii, persoanele fizice au posibilitatea în acest an să direcționeze 2 % din impozitul lor pe venit către o organizație din lista beneficiarilor ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2018   
Tinerii au adresat mai multe întrebări, în special cu referire la momentul când e mai bine să negociezi cu angajatorul creșterea salariului și ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2018   
Cea de-a patra zi de instruire a trecut activ pentru tinerii din cadrul trainingului privind formarea abilităților de muncă, dedicat persoanelor cu dizabilități ... Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2018   
Miercuri, 18 aprilie 2018, la Chișinău s-a desfășurat o sesiune de informare și instruire pentru contabilii asociațiilor obștești, care dezvoltă activități de Antreprenoriat Social (AS)... Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2018   
Pe data de 04 aprilie 2018 un grup de zece persoane cu deficiențe intelectuale din r-ul Hîncești, benefeciari ai Centrului de Sănătate Mintală, IPSS “Pasărea Albastră” și Locuința Protejată din s. Lăpușna, au participat la un focus-grup ... Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2018   
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) anunță selecția participanților la traninginul „Dezvoltarea abilităților de muncă pentru persoane cu dizabilități”. Instruirea va dura 6 zile și va avea loc în perioada ... Citeşte mai mult...

1 - 20 din 407

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2018 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   |   Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 291750 | Total ieri: 262 | Total azi: 107
PAGINA ÎN SUS