Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 

 


Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea proiectului „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”
Publicat: 12.09.2017   

TERMENI DE REFERINȚĂ

Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea  proiectului „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”.

 

1. Informație generală cu privire la contextul proiectului

Asociația „MOTIVAŢIE” din Moldova este o organizație non-guvernamentală, care are drept scop facilitarea integrării sociale și promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. În perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017, Asociația MOTIVAȚIE implementează proiectul „Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”, cu suportul financiar al „Reprezentanței IM Swedish Development Partner. Scopul proiectului este integrarea tinerilor cu dizabilităţi în viaţa social-activă prin susţinerea acestora în obţinerea unei calificări profesionale şi ulterior integrarea lor în câmpul muncii.

Obiectivele proiectului:

 • Până la sfârşitul anului 2017, peste 200 de persoane cu dizabilităţi sunt asistate şi susţinute în procesul de orientare profesională şi încadrare în câmpul muncii prin intermediul serviciului suport în angajare;
 • Până la sfârşitul anului 2017 AMM va consolida capacităţile instituţiilor guvernamentale abilitate, a factorilor de decizie şi a angajatorilor cu referire la promovarea şi acordarea suportului pentru angajarea  în câmpul muncii  a tinerilor cu dizabilităţi;
 • În perioada 2015-2017 societatea civilă va fi sensibilizată prin acţiuni mediatice de promovare şi advocacy cu referire la drepturile şi oportunităţile de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Grupul țintă și beneficiarii proiectului sunt tinerii cu dizabilităţi din Republica Moldova (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani) familiile acestora precum şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi naţionale care vizează angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

 • Pilotarea și dezvoltarea programului ,,Angajare Asistată” pentru persoane cu dizabilități;
 • Organizarea unui curs acreditat în România pentru 12 specialiști care activează în domeniul dizabilități și abilitării economice a persoanelor cu dizabilități, pentru calificarea profesională în ,,Specialist Angajare Asistată”;
 • Elaborarea Ghidului metodologic ,,Proceduri și instrumente în Angajare Asistată”;
 • Realizarea unui studiu pe țară cu privire la ,,Analiza practicilor de angajare a persoanelor cu dizabilități din R. Moldova”;
 • Prestarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a persoanelor cu dizabilități;
 • Training-uri cu tematica ,,Combaterea discriminării prin împuternicirea persoanelor cu dizabilități”;
 • Mese rotunde cu beneficiarii proiectului;
 • Angajarea în câmpul muncii a cel puțin 45 de tineri cu dizabilități;
 • Oferirea de suport la înscrierea la studii profesionale pentru cel puțin a 15 tineri cu dizabilități;
 • Seminare de informare pentru specialiștii Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM);
 • Ședințe de evaluare cu reprezentanții Agențiilor Naționale / teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă;
 • Acordarea de asistență și consultanță specialiștilor Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă;
 • Masă rotundă cu reprezentanţii Consiliului Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (de nivel naţional şi teritorial) şi reprezentanţi ai ANOFM;
 • Stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu agenţi economici care au oferit oportunităţi de angajare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Monitorizarea și respectarea dreptului la accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități;
 • Participarea la diverse ședințe de lucru cu reprezentanții Instituțiilor de Resort cu privire la problema accesibilității la infrastructură pentru persoanele cu dizabilități;
 • Sensibilizarea societății civile prin acțiuni mediatice: participare la emisiuni TV, Radio, presă scrisă, și realizarea anual a filmulețelor despre istorii de succes în angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

2. Evaluarea proiectului

Scopul acestei activități este de a realiza evaluarea proiectului ,,Abilitarea social-economică și incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii” de către un expert / expertă.

Evaluarea proiectului își propune:

 • Să determine rezultatele obținute în cadrul proiectului;
 • Să evalueze eficiența și eficacitatea proiectului;
 • Să determine măsura în care proiectul şi-a atins obiectivele prestabilite;
 • Să determine impactul proiectului asupra beneficiarilor şi grupului ţintă;
 • Să determine durabilitatea intervenţiei proiectului;
 • Să evalueze în ce măsură intervențiile de consolidare a capacităților incluse în proiect au contribuit la creșterea capacității organizației
 • Să evalueze și să analizeze cost-eficiența programului Angajare Asistată dezvoltat de Asociație;
 • Să identifice punctele forte şi punctele slabe ale proiectului;
 • Să ofere recomandări pentru programul ,,Angajare Asistată” și proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
 • Va sublinia constatările /  lecțiile învățate și va prezenta recomandări pentru proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

Metodologia evaluării.

Evaluarea va fi realizată printr-o combinație de tehnici cantitative și calitative care vor fi utilizate pentru colectarea datelor și informațiilor de la principalele părți interesate ale proiectului, în special grupurile țintă, inclusiv persoanele cu dizabilități, agenți economici, autorități publice. Datele și informațiile colectate vor fi analizate și prezentate sistematic pe baza criteriilor de evaluare menționate mai sus. Metodologia urmează a fi propusă de expert / expertă.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada 2 octombrie – 30 noiembrie 2017 (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului și Metodologia propusă de expert / expertă, volumul de asistență, locul şi termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar şi Expert.

Cerințe față de candidați:

 • Studii postuniversitare în științe sociale sau într-o disciplină relevantă pentru această sarcină cu o experiență de muncă de cel puțin 5 ani;
 • Cunoștințe tehnice despre încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, preferabil cu experiență în evaluarea proiectelor sociale de ocupare a forței de muncă;
 • Experiență în evaluarea proiectelor sociale;
 • Abilități excelente de analiză și scriere a rapoartelor;
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Metodologia de lucru;
 • Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe.

În ofertă se vor include:

 • Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei;
 • Costul în MDL pentru fiecare serviciu separat  (inclusiv detaliate pe activități, conform metodologiei propuse) și costul total al ofertei.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Evaluare proiect social” sau prin poștă la adresa - or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1A, MD 2046, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova, până la data de 30 septembrie 2017, orele 17.00.


Accesări: 157


Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 23.09.2017   
Vizionarea publică a fost precedată de un panel de dezbateri la tema dreptului la sănătate. La panel au fost prezenți în calitate de experți reprezentanții autorităților de profil și membrii mai multor ONG-uri din domeniu. Discuțiile s-au axat în jurul provocărilor, dar și soluțiilor ... Citeşte mai mult...
Publicat: 22.09.2017   
Ieri, 21 septembrie, a avut loc transmisiunea în direct a sesiunii de la Geneva în care delegația guvernamentală a RM a raportat despre respectarea în țara noastră a drepturilor economice, sociale și culturale. Vizionarea în Chișinău a fost organizată de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.09.2017   
Scopul postului: asistență individualizată acordată persoanelor cu dizabilități (femei și bărbați) în procesul de căutare a unui loc de muncă, angajare, formare la locul de muncă ... Citeşte mai mult...
Publicat: 15.09.2017   
În perioada 2 – 8 octombrie 2017 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XI-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.08.2017   
În perioada 14 august - 11 septembrie 2017 echipa Asociației ”MOTIVAȚIE” se va afla în concediul de odihnă. Pentru a beneficia de serviciile organizației rugăm să fim contactați după data de11 septembrie. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.08.2017   
Pe 3 august 2017 Elena Canțer a realizat că visele pot deveni realitate. Odată ce a cunoscut Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM), Elena a început să creadă că viața ei se poate schimba în mai bine și are mari șanse să le ofere celor doi copii ai săi o viața mai bună, aici acasă. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.08.2017   
La sfârșitul lunii iulie curent, la pensiunea Holercani, s-a desfășurat Școala de vară pentru mai multe grupuri de inițiativă format din tineri lideri din diferite regiuni ale țării. Evenimentul a fost organizat de Asociația „MOTIVAȚIE” (AMM) din Moldova, cu participarea activă a mai multor tineri cu dizabilități, inclusiv din orașul Hîncești. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.08.2017   
În perioada 26 – 31 iulie la Pensiunea Holercani a avut loc o Școala de vară pentru 7 grupuri de inițiativă din regiunile centru, nord și sud ale țării. Participanții au fost membri ai grupurilor de inițiativă, 20 de tineri cu și fără dizabilități. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.07.2017   
Antreprenoriatul Social este un domeniu nou pentru Republica Moldova, dar în majoritatea țărilor dezvoltate acest domeniu funcționează eficient și soluționează diverse probleme sociale de cel puțin 10 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2017   
În perioada 26 - 31 iulie la Holercani se va desfășura o Școală de vară pentru 6 grupuri de inițiativă, din diferite regiuni ale Moldovei. Pe durata școlii de vară se vor analiza Planurile Locale de Advocacy elaborate de membrii grupurilor în rezultatul trainingurilor la care au participat. Se va discuta impactul ... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.07.2017   
Pe data de 20 iulie, Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” a lansat o serie de ateliere de lucru în ceea ce privește elaborarea Strategiei locale de accesibilizare a spațiilor publice din orașul Criuleni. Strategia va permite elaborarea unui plan de acțiuni, care va fi prelucrat și consultat atât de societatea civilă, cât și de autoritățile publice locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.07.2017   
În scopul sensibilizării angajatorilor și opiniei publice cu privire la abilitățile de lucru ale persoanelor cu dizabilități, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de selectare a unei persoane fizice/juridice pentru ... Citeşte mai mult...
Publicat: 10.07.2017   
Din luna iulie 2017, Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) demarează un nou proiect „De la dizabilitate la abilitate”, susținut financiar de World Jewish Relief (WJR). Acesta este o continuitate a proiectului ”Angajează Abilitatea” implementat în perioada ... Citeşte mai mult...
Publicat: 07.07.2017   
Astăzi, 7 iulie a avut loc cea de-a II-a instruire în Abordarea Integratoare de Gen (AIG). Echipa Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova a fost familiarizată cu metode și instrumente în abordarea integratoare a egalității de gen și tehnici care pot fi utilizate pentru ... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2017   
La data de 23 iunie, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a beneficiat de un training privind abordarea integratoare a egalității de gen, din partea formatoarei Pelaghia Stegari. Specialiștii AMM au avut ocazia să exerseze prin mai multe activități practice cele mai esențiale aspecte ale egalității de gen, să discute în grup stereotipurile legate de bărbați și femei, care sunt formele și cauzele de bază ale discriminării. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2017   
În perioada 14 – 16 iunie 2017 la Belfast, Marea Britanie, s-a desfășurat prima conferință mondială privind suportul în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 300

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței SOIR Moldova (the Swedish Organization for Individual Relief,) cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
SOIR/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2017 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   |   Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 131663 | Total ieri: 239 | Total azi: 183
PAGINA ÎN SUS