Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 

 


Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova anunță concurs deschis de selectare a unui expert / unei experte pentru elaborarea unei baze de date
Publicat: 27.04.2018   

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru servicii de elaborare bază de date

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova (AMM), organizație non-profit și non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități și a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, anunță concurs deschis de selectare a unui expert / unei experte pentru elaborarea unei baze de date.

Obiectiv: Elaborarea unei baze de date electronice/online pentru centralizarea și gestionarea indicatorilor despre grupurile țintă a proiectelor implementate de Asociație.

Sarcinile și responsabilitățile expertului / -tei:

 • Proiectarea structurii bazei de date;
 • Elaborarea platformei electronice / online conform solicitărilor și cerințelor tehnice prezentate de Asociație;
 • Introducerea informației conform datelor colectate de AMM;
 • Integrarea, filtrarea și structurarea datelor;
 • Testarea bazei de date pe server-ul AMM;
 • Instruirea echipei AMM în utilizarea bazei de date și a tuturor funcționalităților;
 • Asigurarea tuturor normelor de protecție și securitate a bazei de date în întregime, configurarea serverului;
 • Asigurarea mentenanței și oferirea garanțiilor de bună funcționare a aplicației timp de 1 an de zile de la darea în exploatare, înlăturarea tuturor erorilor sau neajunsurilor depistate în perioada de exploatare;
 • Instruirea unui angajat în administrarea și actualizarea bazei de date.

Cerințe față de baza de date:

 1. Va centraliza indicatorii despre grupurile țintă a proiectelor AMM;
 2. Va genera rapoarte pe baza înregistrărilor din baza de date sau va genera date sociologice cu privire la variate aspecte despre grupurile țintă a proiectelor AMM;
 3. Să poată fi ulterior dezvoltată conform noilor cerințe ale AMM;
 4. Va fi elaborată conform necesitățile identificate de echipa AMM și care conține:
   4.1 Formularul beneficiarilor AMM (este bazat pe tabel), care la rândul lui conține: 8 capitole, având fiecare câmpuri, care trebuie să fie completate, utilizând următoarele instrumente: introducerea datelor obligator / nu obligator, căsuțe de selectare, dropdown și data (calendar).
   4.2 Tabelul angajatorilor constituit din 8 câmpuri, care se completează sub formă liberă. Numele angajatorului trebuie să aibă legătură cu același nume al angajatorului completat în Formularul beneficiari (p. 4.1).
 5. Va avea prevăzute următoarele opțiuni:
 • Nivele diferite de utilizatori (administrator, editor);
 • Căutare a informației necesare;
 • Filtre de căutare după toți parametrii posibili;
 • Salvarea informației filtrate în format Word sau Excel;
 • Completare cu informație nouă;
 • Eliminarea informației nedorite sau a rubricilor;
 • Posibilitatea de a redenumi câmpurile sau tabelele;
 • Posibilitatea de adăuga câmpuri sau tabele;
 • Posibilitatea de a adăuga fișiere; (de ex. După ce s-a completat Formularul beneficiarului să existe o opțiune de adăugare a fișierelor de tip DOC, XDOC, PDF, JPEG);
 • Posibilitatea de a fi completată baza de date concomitent de mai multe persoane;
 • Baza de date să fie completată online;
 • Baza de date să fie în limba română.

Cerințe față de ofertanți:

 • Experiență demonstrată de realizare a unor produse similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze elaborarea unor astfel de sarcini va constitui un avantaj semnificativ.
 • Absolvent de studii superioare de specialitate.
 • Persoană foarte organizată, energică, orientată către obținerea de rezultate.
 • Capacitate de analiză, planificare și monitorizare a activității, atenție la detalii.
 • Cunoașterea limbilor române și ruse.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada  mai-iunie (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului și viziunea tehnică a ofertantului, volumul de asistență, locul și termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar și Expert.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Viziunea sa tehnică (Fiecare ofertant va prezinta o viziune a sa tehnică cum va realiza această bază de date, ce metode și tehnici moderne va aplica);
 • Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe. În ofertă se vor include:

 • adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei;
 • costul în MDL pentru fiecare serviciu separat (inclusiv detalieri pe activități, conform viziunii tehnice propuse) și costul total al ofertei.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: concurs@motivation-md.org cu mențiunea „Expert Bază de date” sau direct la oficiul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) până la data de 15 mai 2018, ora 21.00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică tudor@motivation-md.org până la data de 04 mai 2018.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de muncă.


Accesări: 165


Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 19.05.2018   
În preajma alegerilor locale noi, joi 17 mai 2018, s-a desfășurat o instruire pentru un grup de persoane cu dizabilități de intelect și cu dificultăți de învățare din mun. Chișinău cu privire la ... Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2018   
Luni, 14 mai, s-a desfășurat un Training pentru Traineri ce vor instrui persoanele cu dizabilități de intelect și dificultăți de învățare, privind participarea la alegeri și utilizarea Ghidului alegătorilor ... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2018   
Luni, 7 mai 2018, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova a desfășurat la Chișinău programul de instruire dedicat grupurilor subreprezentate "Consolidarea legăturilor cu mass-media și ... Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2018   
Săptămâna trecută s-a încheiat cea de-a IV-a instruire privind formarea abilităților de muncă, dedicată tinerilor cu dizabilități. Scopul acesteia este ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2018   
Au rămas zile numărate până când contribuabilii, persoanele fizice au posibilitatea în acest an să direcționeze 2 % din impozitul lor pe venit către o organizație din lista beneficiarilor ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2018   
Tinerii au adresat mai multe întrebări, în special cu referire la momentul când e mai bine să negociezi cu angajatorul creșterea salariului și ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2018   
Cea de-a patra zi de instruire a trecut activ pentru tinerii din cadrul trainingului privind formarea abilităților de muncă, dedicat persoanelor cu dizabilități ... Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2018   
Miercuri, 18 aprilie 2018, la Chișinău s-a desfășurat o sesiune de informare și instruire pentru contabilii asociațiilor obștești, care dezvoltă activități de Antreprenoriat Social (AS)... Citeşte mai mult...
Publicat: 06.04.2018   
Pe data de 04 aprilie 2018 un grup de zece persoane cu deficiențe intelectuale din r-ul Hîncești, benefeciari ai Centrului de Sănătate Mintală, IPSS “Pasărea Albastră” și Locuința Protejată din s. Lăpușna, au participat la un focus-grup ... Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2018   
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) anunță selecția participanților la traninginul „Dezvoltarea abilităților de muncă pentru persoane cu dizabilități”. Instruirea va dura 6 zile și va avea loc în perioada ... Citeşte mai mult...
Publicat: 30.03.2018   
Astăzi, 30 martie, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a finalizat instruirile din cadrul modulului I, privind ... Citeşte mai mult...
Publicat: 29.03.2018   
Pe 28 martie 2018 la Cahul s-a desfășurat Forumul Regional privind durabilitatea financiară a ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2018   
Pe 27, 29 și 30 martie Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) organizează instruirile modulului I privind dezvoltarea Antreprenoriatului Social (AS). Acestea sunt preconizate pentru ... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2018   
Să ții echilibrul pe două roți fiind într-un scaun rulant nu este ușor. Să stai o zi întreagă într-un scaun rulant, având abilități depline, este o provocare dublă, test pe care echipa Academiei „Nicolae Dumitrescu” (AND) a trecut-o cu brio... Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2018   
Pornind de la faptul că OSC-urile din Republica Moldova sunt acele organizații, ce se implică în soluționarea unui număr mare de probleme de ordin social, ecologic, economic și ... Citeşte mai mult...

1 - 20 din 402

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2018 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   |   Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 283753 | Total ieri: 279 | Total azi: 225
PAGINA ÎN SUS