Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova anunță concurs deschis de selectare a unui expert / unei experte pentru elaborarea unei baze de date
Publicat: 27.04.2018   

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru servicii de elaborare bază de date

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova (AMM), organizație non-profit și non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități și a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, anunță concurs deschis de selectare a unui expert / unei experte pentru elaborarea unei baze de date.

Obiectiv: Elaborarea unei baze de date electronice/online pentru centralizarea și gestionarea indicatorilor despre grupurile țintă a proiectelor implementate de Asociație.

Sarcinile și responsabilitățile expertului / -tei:

 • Proiectarea structurii bazei de date;
 • Elaborarea platformei electronice / online conform solicitărilor și cerințelor tehnice prezentate de Asociație;
 • Introducerea informației conform datelor colectate de AMM;
 • Integrarea, filtrarea și structurarea datelor;
 • Testarea bazei de date pe server-ul AMM;
 • Instruirea echipei AMM în utilizarea bazei de date și a tuturor funcționalităților;
 • Asigurarea tuturor normelor de protecție și securitate a bazei de date în întregime, configurarea serverului;
 • Asigurarea mentenanței și oferirea garanțiilor de bună funcționare a aplicației timp de 1 an de zile de la darea în exploatare, înlăturarea tuturor erorilor sau neajunsurilor depistate în perioada de exploatare;
 • Instruirea unui angajat în administrarea și actualizarea bazei de date.

Cerințe față de baza de date:

 1. Va centraliza indicatorii despre grupurile țintă a proiectelor AMM;
 2. Va genera rapoarte pe baza înregistrărilor din baza de date sau va genera date sociologice cu privire la variate aspecte despre grupurile țintă a proiectelor AMM;
 3. Să poată fi ulterior dezvoltată conform noilor cerințe ale AMM;
 4. Va fi elaborată conform necesitățile identificate de echipa AMM și care conține:
   4.1 Formularul beneficiarilor AMM (este bazat pe tabel), care la rândul lui conține: 8 capitole, având fiecare câmpuri, care trebuie să fie completate, utilizând următoarele instrumente: introducerea datelor obligator / nu obligator, căsuțe de selectare, dropdown și data (calendar).
   4.2 Tabelul angajatorilor constituit din 8 câmpuri, care se completează sub formă liberă. Numele angajatorului trebuie să aibă legătură cu același nume al angajatorului completat în Formularul beneficiari (p. 4.1).
 5. Va avea prevăzute următoarele opțiuni:
 • Nivele diferite de utilizatori (administrator, editor);
 • Căutare a informației necesare;
 • Filtre de căutare după toți parametrii posibili;
 • Salvarea informației filtrate în format Word sau Excel;
 • Completare cu informație nouă;
 • Eliminarea informației nedorite sau a rubricilor;
 • Posibilitatea de a redenumi câmpurile sau tabelele;
 • Posibilitatea de adăuga câmpuri sau tabele;
 • Posibilitatea de a adăuga fișiere; (de ex. După ce s-a completat Formularul beneficiarului să existe o opțiune de adăugare a fișierelor de tip DOC, XDOC, PDF, JPEG);
 • Posibilitatea de a fi completată baza de date concomitent de mai multe persoane;
 • Baza de date să fie completată online;
 • Baza de date să fie în limba română.

Cerințe față de ofertanți:

 • Experiență demonstrată de realizare a unor produse similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze elaborarea unor astfel de sarcini va constitui un avantaj semnificativ.
 • Absolvent de studii superioare de specialitate.
 • Persoană foarte organizată, energică, orientată către obținerea de rezultate.
 • Capacitate de analiză, planificare și monitorizare a activității, atenție la detalii.
 • Cunoașterea limbilor române și ruse.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada  mai-iunie (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului și viziunea tehnică a ofertantului, volumul de asistență, locul și termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar și Expert.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Viziunea sa tehnică (Fiecare ofertant va prezinta o viziune a sa tehnică cum va realiza această bază de date, ce metode și tehnici moderne va aplica);
 • Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe. În ofertă se vor include:

 • adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei;
 • costul în MDL pentru fiecare serviciu separat (inclusiv detalieri pe activități, conform viziunii tehnice propuse) și costul total al ofertei.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: concurs@motivation-md.org cu mențiunea „Expert Bază de date” sau direct la oficiul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) până la data de 15 mai 2018, ora 21.00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică tudor@motivation-md.org până la data de 04 mai 2018.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de muncă.


Accesări: 863


Noutăţi și evenimente

Publicat: 04.03.2021   
În cadrul proiectului ”Acceptă dizabilitatea, nu și violența”, implementat în contextul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”... Citeşte mai mult...
Publicat: 04.03.2021   
Recent, s-a desfășurat prima întâlnire dintre reprezentanții Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și Autoritățile Publice Locale din raionul Fălești. Echipa MOTIVAȚIE le-a vorbit autorităților despre noul proiect lansat „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” și ce activități sunt planificate în cadrul acestuia... Citeşte mai mult...
Publicat: 03.03.2021   
Ieri, 02 martie 2021, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a continuat evaluarea oficiilor poștale din sectorul Ciocana al capitalei. De această dată specialiștii MOTIVAȚIE au evaluat oficiile poștale nr. 2052 și 2037... Citeşte mai mult...
Publicat: 01.03.2021   
Accesul la studii este un aspect foarte important în calea realizării profesionale ulterioare în viața fiecărei persoane. Iată de ce ne străduim să monitorizăm asigurarea acest drept pentru persoanele cu dizabilități... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.02.2021   
La data de 23 februarie anul curent, specialistul în adaptare spații al Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, Tudor Onofrei, a întreprins vizite de evaluare a nivelului de accesibilitate a oficiilor poștale nr. 2044 și 2023 din sectorul Ciocana al capitalei... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.02.2021   
În cadrul proiectului ”Acceptă dizabilitatea, nu și violența”, implementat în contextul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”... Citeşte mai mult...
Publicat: 19.02.2021   
Azi, 19 februarie 2021, s-a desfășurat activitatea de împachetare a mărțișoarelor, confecționate cu multă grijă și inspirație de meșterițe cu dizabilități pentru întreprinderile Premier Energy... Citeşte mai mult...
Publicat: 17.02.2021   
Femeile cu dizabilități și mamele care au copii cu dizabilități din Strășeni și Fălești vor putea să-și apere drepturile, să se autoreprezinte în fața autorităților și să lupte cu violența și stereotipuri sociale, pentru a duce un mod de viață decent. Acest fapt va fi posibil datorită suportului financiar acordat de Uniunea Europeană în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” implementat de UN Women și UNFPA... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.02.2021   
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova lansează proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” pentru susținerea femeilor cu dizabilități și a femeilor în familiile cărora trăiesc persoane cu dizabilități. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova lansează proiectul „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” în contextul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA... Citeşte mai mult...
Publicat: 04.02.2021   
În 2020, grație Legii 2% Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a creat un loc de muncă la Chișinău pentru un tânăr cu dizabilități, utilizator de scaun rulant, iar alte 3 persoane cu dizabilități au beneficiat de un curs de Contabilitate și 1C... Citeşte mai mult...
Publicat: 27.01.2021   
La data de 26 ianuarie anul curent, specialistul în adaptare spații al Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, Tudor Onofrei, a întreprins o vizită de evaluare a nivelului de accesibilitate al Școlii Primare Criuleni împreună cu dna Alla Ianenco, reprezentantă a Asociației Obștești „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”... Citeşte mai mult...
Publicat: 27.01.2021   
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță lansarea unui nou proiect, „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”, care are drept scop capacitarea și consolidarea unui grup de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități ... Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2021   
„Am un vis” așa și-a început discursul public activistul american pentru drepturile civile Martin Luther King Jr. în timpul marșului de la Washington pentru locuri de muncă și libertate din 1963. Cu siguranță, aveau un vis și fondatorii Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova: Igor Meriacre, Nicolae Beșliu și Oxana Pisceanscaia... Citeşte mai mult...
Publicat: 12.01.2021   
Încredere, curaj, echilibru, empatie, susținere reciprocă – au fost doar câteva din calificativele pe care le-au numit doamnele, pentru a caracteriza impactul „Programului de Asistență psihologică la distanță pentru femeile cu dizabilități și mame ale copiilor cu dizabilități în timpul pandemiei COVID-19”, la ședința de totalizare... Citeşte mai mult...
Publicat: 11.01.2021   
Se trezește dimineața la ora 6.00. La 8.00 este deja la muncă și îi întâmpină cu zâmbet pe primii săi clienți. Olimp prestează servicii de multiplicare prin fotocopiere (xerox) în incinta Centrului Multifuncțional din or. Chișinău. Cu suportul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, tânărul a dezvoltat propria mini-afacere. Din banii câștigați el își asigură consumabilele pentru serviciul de xerox, chiria în oraș și cheltuielile pentru viața de zi cu zi... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2020   
În cadrul Forumului ONG, 23-24 decembrie 2020, pregătit cu eforturile Consiliului ONG, mandatul IX, au fost prezentate principalele concluzii din Raportul alternativ pentru Obiectivele specifice 3.1 și 3.2 din SDSC 2018-2020 (AICI) și Raportul Alternativ pentru Obiectivul specific 3.3 din SDSC 2018-2020 (AICI). Recomandările din cadrul Atelierului au fost incluse în Rezoluția Forumului ONG, ediția X-a (AICI)... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2020   
Săptămâna curentă Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a fost sesizată privind amplasarea bradului din fața Centrului comercial Zity Mall (de pe str. Calea Ieșilor), pe locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități... Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2020   
La data de 22 decembrie 2020 specialistul în adaptare spații al Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, Tudor Onofrei, a realizat o vizită de evaluare a accesibilității la Primăria și Școala de Arte din or. Criuleni... Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2020   
„Acum pot singur să-mi prelucrez grădina și îi pot ajuta pe consăteni – spune mulțumit dl Vasile Chiperi – Acest mini-tractor va aduce un venit suplimentar familiei mele, pentru care fapt îi mulțumesc mult Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și tuturor celor care au contribuit la realizarea visului meu”... Citeşte mai mult...

1 - 20 din 572

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2021 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 746004 | Total ieri: 319 | Total azi: 135
PAGINA ÎN SUS