Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Află care au fost dificultățile persoanelor cu dizabilități din Șoldănești și Leova la alegerile din 11 iulie 2021
Publicat: 03.12.2021   

Problema lipsei accesibilității rămâne a fi una actuală pentru persoanele cu dizabilități nu doar în ziua alegerilor, dar și în viața cotidiană. Acesta este și un obstacol major pentru implicarea activă a acestei categorii de persoane în procesele de luare a deciziilor, inclusiv pentru exercitarea dreptului la vot.

Pentru a identifica dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în realizarea dreptului la vot, în vederea planificării mai eficiente a eforturilor în domeniul motivării persoanelor cu dizabilități să fie active și responsabilizării reprezentanților autorităților să atragă o atenție mai mare domeniului accesibilității, MOTIVAȚIE a efectuat un sondaj de opinie în rândul a 804 de persoane cu dizabilități din raioanele Șoldănești și Leova. Sondajul a fost realizat paralel cu activitatea door to door, care a presupus informarea persoanelor cu dizabilități din aceste raioane despre dreptul lor la vot, despre necesitatea implicării tuturor cetățenilor în procesele de luare a deciziilor. Voluntarii care au mers din casă în casă la persoanele cu dizabilități au încercat să-i motiveze să fie activi și să vorbească mai mult despre necesitățile specifice dizabilității. Astfel, la sondaj au participat persoane cu diferite tipuri de dizabilități din 43 de sate implicate în activitate, care și-au manifestat acordul de participare la sondaj.

Raportul de analiză a participării persoanelor cu dizabilități la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (cazul raioanelor Șoldănești și Leova) îl puteți găsi integral AICI.

Raportul a fost elaborat de către Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în contextul proiectului „Cetățenii cu abilități votează pentru o țară fără dizabilități” implementat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD), în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (USAID). Opiniile expuse nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID sau PNUD.

La 11 iulie 2021 în Republica Moldova s-au desfășurat alegerile parlamentare anticipate. Prezența la vot în data de 11 iulie 2021 a fost de 67% din totalul celor care au participat la sondaj. 30 la sută dintre persoanele cu dizabilități participante la sondaj nu au participat la scrutin. Printre cauzele cele mai frecvente enunțate de către cei care nu au participat la alegeri, au fost menționate: indiferența, lipsa de încredere față de candidați, drumurile neaccesibile, lipsa rampelor la secțiile de vot, problemele de sănătate. Menționăm că un respondent a specificat că a depus cerere pentru urna mobilă, dar urna nu a ajuns la casa lui.

Întrebați cu referire la modul de participare la scrutinul din 11 iulie 2021, 59% dintre respondenți și-au exercitat dreptul la vot în secțiile de votare. Iar 8 la sută au utilizat urna mobilă. Cauza care a fost enunțată în majoritatea răspunsurilor la întrebarea din ce motiv au solicitat urna mobilă, a fost mobilitatea redusă și lipsa accesibilității, fiind urmate de necesitățile specifice dizabilității și probleme de sănătate. Cei mai mulți respondenți, care au menționat că și-au exercitat dreptul la vot în secțiile de votare, au specificat că traseul de acasă până la secție a fost parțial accesibil – 39%, neaccesibil – 7% și doar 14% au specificat că traseul a fost unul accesibil.

Accesibilitatea secțiilor de vot presupune pe lângă accesibilitatea fizică și informațională, adică amplasarea indicatoarelor de orientare, utilizarea benzii contrastante, urne amplasate comod pentru a introduce buletinul, etc. Conform persoanelor cu dizabilități, participante la sondaj, nu toate secțiile de vot sunt accesibile pentru toate categoriile de cetățeni. Totodată, în marea majoritate a cazurilor respondenții nu au avut posibilitatea de a utiliza ceea ce au solicitat: lupa, traducător în limbaj mimico-gestual, ajutorul unei persoane de suport, etc, sau nu au avut necesitatea conform specificului dizabilității.

Întrebați cu ce provocări s-au confruntat în realizarea dreptului la vot în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, majoritatea persoanelor au menționat drumul neaccesibil și lipsa de informații. Accesibilitatea și informarea corectă au fost cele mai importante schimbări pe care le-au menționat respondenții, care ar putea fi realizate pentru a mări prezența persoanelor cu dizabilități la secțiile de votare.

Ca urmare a analizei răspunsurilor, se constată că rata de participare a persoanelor cu dizabilități din raioanele Șoldănești și Leova, la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 a fost una înaltă, dar mai este spațiu pentru îmbunătățire. Prezența la vot, în cazul persoanelor cu dizabilități, depinde de accesibilitate și aici vorbim despre accesul la informație ușor de înțeles, accesibilitatea traseului de acasă până la secție, accesibilitatea secțiilor de votare și amenajarea secțiilor de votare astfel ca întreg procesul să fie accesibil pentru toți cetățenii. Lipsa acestor elemente este și cauza din care multe persoane solicită urna mobilă. Printre respondenți au fost persoane cu diferit grad și tipuri de dizabilitate, printre care și dizabilitate somatică, care nu au întâmpinat dificultăți ce țin de accesibilitate.  

Rezultatele sondajului arată că este imperativ a fi implementate la nivelul comunităților din raioanele Leova și Șoldănești a unor acțiuni care să contribuie la creșterea gradului de informare și implicare a persoanelor cu dizabilități în procesele decizionale. De asemenea, se impun a fi realizate activități care ar contribui la creșterea gradului de accesibilitate în secțiile de votare, care de cele mai dese ori sunt amenajate în incita unor instituții publice.

Printre recomandările de bază au figurat:

  • Desfășurarea campaniilor de informare la nivel local în vederea creării unei percepții clare și corecte despre procesul electoral.
  • Consolidarea eforturilor tuturor actorilor la nivel comunitar în desfășurarea activităților și programelor menite să sporească gradul de incluziune socială și participare a persoanelor cu dizabilități.
  • Promovarea educației formale și nonformale incluzive în scopul diminuării reticenței față de persoanele cu dizabilități, integrării acestora în societate și participarea deplină la viața socială.
  • Consolidarea capacităţilor de implicare activă ale persoanelor și grupurilor de persoane vulnerabile în realizarea și apărarea drepturilor fundamentale.
  • Desfășurarea unor activități de instruire pentru diferite grupuri țintă în scopul înțelegerii și conștientizării importanței accesibilității.
  • Dezvoltarea la nivel comunitar a unui plan concret de accesibilizare a instituțiilor publice.

Sperăm ca rezultatele sondajului să ghideze implementarea la nivel comunitar a intervențiilor care pot construi un mediu incluziv și valorifica relațiile de colaborare între cetățeni și reprezentanții autorităților.

Reamintim că proiectul „Cetățenii cu abilități votează pentru o țară fără dizabilități”, implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a avut ca obiectiv motivarea persoanelor cu dizabilități din raioanele Șoldănești și Leova să fie active, să se implice în procesul democratic și să-și exercite dreptul la vot. Totodată, prin activitățile planificate, persoanele cu dizabilități au fost încurajate să-și exercite dreptul la vot în secțiile de votare și să nu solicite urna mobilă. Astfel, prin prezența masivă la urnele de vot a persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate s-a urmărit a influența autoritățile să creeze condiții de accesibilitate în secțiile de votare. Cu același scop, s-a stabilit drept obiectiv responsabilizarea reprezentanților APL-urilor din aceste regiuni față de dreptul la vot a persoanelor cu dizabilități, care de multe ori nu poate fi exercitat din cauza accesului limitat la informații accesibile în perioada preelectorală, organizarea votului în secțiile de votare obișnuite, buletinelor de vot și gradul lor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD),  în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (USAID). Opiniile expuse nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID sau PNUD.

 


Accesări:


Noutăţi și evenimente

Publicat: 02.08.2022   
38 de femei cu și fără dizabilități din raioanele Leova, Șoldănești și Ialoveni, dintre care și femei refugiate din Ucraina, au participat la o primă instruire organizată de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova la Chișinău la subiectul Gestiunea crizei umanitare... Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2022   
În iulie 2022, echipa MOTIVAȚIEI a transportat-o pe Margarita, originară din Odesa, până la punctul de trecere frontieră Palanca-Maiaki-Udobnoe... Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2022   
В июле 2022 года, команда МОТИВАЦИИ перевезла Маргариту, которая родом из Одессы, до пункта пересечения границы Паланка-Маяки... Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2022   
În raioanele Strășeni și Fălești s-au desfășurat sesiuni de instruire pentru bărbații, în familiile cărora trăiesc persoane cu dizabilități. La activitate au fost încurajați să participe și alți bărbați din comunitate. Deoarece problema comunicării între membrii familiei este una actuală, specialiștii MOTIVAȚIEI și-au centrat activitățile din cadrul instruirii de 2 zile pe comunicarea în cuplu, pe metode de comunicare asertivă în relaţiile de familie... Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2022   
O persoană cu dizabilități încadrată la un loc de muncă are un venit stabil, devine independentă financiar, este mai implicată social și contribuie la bunăstarea personală și la dezvoltarea statului. Asociația „MOTIVAȚIE” din Republica Moldova lansează proiectul „Împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la muncă”... Citeşte mai mult...
Publicat: 14.07.2022   
Angajații Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova (OIM Moldova) au fost instruiți de echipa MOTIVAȚIEI cum să asiste corect o persoană în scaun rulant, cum să manevreze echipamentul asistiv la apariția unor obstacole precum borduri, praguri, trepte sau scări... Citeşte mai mult...
Publicat: 13.07.2022   
Pentru a soluționa problema respectivă și a oferi un suport calitativ la toate nivelurile persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv celor cu dizabilități, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a dat start proiectului „Solidaritatea nu are hotare”... Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2022   
Pentru a spori participarea femeilor din raioanele Leova, Șoldănești și Ialoveni în crearea unei comunități incluzive și capacitarea lor în procesul de planificare eficientă a răspunsului la criza umanitară, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a dat start proiectului „Solidaritatea și activism pentru pace”... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2022   
Despre etichete și prejudecăți legate de dreptul la sănătatea sexual-reproductivă a femeilor cu dizabilități am discutat cu Mariana Țîbulac-Ciobanu, care este istoriciană și jurnalistă. Având o dizabilitate locomotorie din copilărie, Mariana a continuat să investească în cunoștințele sale și să ajute alte persoane cu dizabilități... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2022   
Am realizat o serie de interviuri cu mai multe persoane cu dizabilități, care au creat familie sau/și au născut copii. Recent am avut ocazia să discut cu o tânără din RM, soțul căreia este utilizator de scaun rulant. Ea m-a rugat să păstrez numele lor în anonimat... Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2022   
Natalia Codrean, coordonatoarea proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și violența” participă în perioada 5-6 iulie 2022 la Istanbul la cea de-a 2-a întâlnire a partenerilor din cadrul Programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană... Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2022   
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a primit recent o scrisoare de mulțumire de la Președinta RM, dna Maia Sandu... Citeşte mai mult...
Publicat: 29.06.2022   
În urma solicitării către MOTIVAȚIE din partea Efimiei Levința, șefa biroului, căminul cultural, Primăria Clișova din raionul Orhei, de a veni cu recomandări la construcția rampei de acces de la intrarea în clădire, unde sunt amplasate 3 edificii-cheie din satul Clișova, raionul Orhei: biblioteca satului, Casa de Cultură și Primăria, la data de 28 iunie curent reprezentanții MOTIVAȚIEI au evaluat lucrările de accesibilizare a clădirii respective... Citeşte mai mult...
Publicat: 18.06.2022   
ACUM poți investi și tu în oportunități de accesare a cursurilor calificate pentru persoanele cu dizabilități și în identificarea ulterioară a unui loc de muncă. Devino patronul nostru prin intermediul PayPal și Patreon pentru a susține incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din Moldova... Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2022   
Recent, în satele Greblești, Micleușeni și Roșcani (raionul Strășeni) și or. Fălești, echipa MOTIVAȚIEI a organizat un șir de activități recreative cu femeile refugiate din Ucraina. Activitățile au fost organizate în cadrul proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”... Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2022   
Consilierea psihologică ajută persoana să-și rezolve problemele cu care se confruntă. Psihologul este acea persoană, care cunoaște cel mai bine emoțiile și trăirile prin care trece persoana și o ajută să depășească mai ușor perioadele dificile din viață. În relația psiholog-client sunt foarte importante aspecte precum: sinceritatea, respectul, non-discriminarea și confidențialitatea. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2022   
În perioada 16 mai – 3 iunie 2022, de suportul MOTIVAȚIEI sub formă de medicamente, produse alimentare și de igienă au beneficiat 87 de familii de refugiați din Ucraina, în cadrul cărora locuiesc 197 de persoane. Dintre aceste persoane au beneficiat de suport 77 maturi și 27 copii, majoritatea fiind cu dizabilități... Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2022   
Fiecare persoană are dreptul la familie și copii, iar persoanele cu dizabilități nu sunt o excepție. Pentru a ajuta membrii comunității să conștientizeze riscurile legate de abordarea unui comportament stereotipic față de dreptul la sănătatea sexuală și reproductivă a persoanelor cu dizabilități, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova lansează o serie de filmulețe, menite să spargă stereotipurile... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.06.2022   
Sexualitatea este o parte componentă importantă din viața fiecărei persoane, inclusiv și pentru persoanele cu dizabilități. Drepturile și Sănătatea Sexuală și Reproductivă (DSSR) a fetelor și femeilor cu dizabilități au fost discutate în cadrul unei sesiuni de informare cu un grup de asistenți sociali din toate regiunile Republicii Moldova... Citeşte mai mult...
Publicat: 08.06.2022   
Echipa MOTIVAȚIEI a organizat la Strășeni, satul Cojușna, un program de activități recreative cu femeile refugiate din Ucraina dintr-un centru de plasament temporar și copiii acestora în contextul proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”... Citeşte mai mult...

1 - 20 din 681

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2022 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 845357 | Total ieri: 323 | Total azi: 54
PAGINA ÎN SUS