Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte   |   

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Proiecte implementate  »  Anul 2021
Anul 2021

1. Titlul proiectului: „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin abilitare economică”

Perioada de implementare: 01.01.2019 – 31.12.2021

Obiectivul proiectului: persoanele cu dizabilități din Republica Moldova se autorealizează prin muncă și sunt membri ai societății cu drepturi depline.

Activități:

 • Suport în accesarea unui loc de muncă a cel puțin 90 de fete / băieți, femei / bărbați cu dizabilități prin intermediul programului ,,Angajare Asistată”;
 • Promovarea și pilotarea metodologiei ,,Angajare Asistată” la nivel regional. Instruire de 4 zile pentru specialiștii din ONG-uri (Criuleni, Râșcani, (Bălți sau Căușeni / Edineț) și specialiști ai Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă în
  vederea promovării metodologiei serviciului ,,Angajare Asistată”;
 • Suport pentru 24 tineri (fete şi băieţi) cu dizabilități în procesul de înscriere la studii profesionale sau cursuri de specializare;
 • Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii la infrastructură, transport public, locul de muncă și locuințe;
 • Informarea angajatorilor/companiilor despre prevederile legale referitoare la angajarea persoanelor cu dizabilități;
 • Oferirea informației de orientare, consiliere psihologică și suport tehnic persoanelor cu dizabilități;
 • Elaborarea unui produs media despre etapele programului Angajare Asistată;
 • Masă rotundă de prezentare a rezultatelor programului 2019-2021.

Rezultate cantitative:

 • La finele anului 2021, cel puțin 90 de bărbați și femei cu dizabilități vor avea un loc de muncă remunerat pe piața liberă a muncii (prin programul ,,Angajare Asistată”);
 • 24 tineri cu dizabilități înscriși la studii profesionale sau cursuri de
  calificare;
 • 150 persoane cu dizabilități, membri ai familiilor lor sau alte persoane interesate, informate cu privire la domeniul legislativ, consultarea lor psihologică, suport tehnic la necesitate;
 • 90 de angajatori / manageri resurse umane informați despre prevederile legale referitoare la angajarea persoanelor cu dizabilități și potențialul acestora;
 • 25 de angajatori/companii noi au creat, rezervat și oferit locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități;
 • Metodologia serviciului de ,,Angajare Asistată” pilotată și promovată la nivel de 3 raioane;
 • 3 ONG-uri din regiunea centru, nord instruite și capacitate în angajarea persoanele cu dizabilități;
 • 10 specialiști ATOFM instruiți privind angajarea persoanelor cu
  dizabilități prin programul „Angajare Asistată”;
 • 45 de obiecte publice evaluate conform cerințelor persoanelor cu
  dizabilități;
 • 18 obiecte de menire publică accesibilizate necesităților persoanelor cu dizabilități;
 • 240 apariții în mass-media și social media de promovare a drepturilor și potențialului persoanelor cu dizabilități;  
 • 1 filmuleț instructiv despre etapele procesului Angajare Asistată;

Rezultate calitative:

• Creșterea gradului de pregătire profesională a tinerilor asistați prin
certificarea studiilor și respectiv creșterea șanselor de angajare;
• Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
asistate prin programul Angajare Asistată;
• Creșterea ratei de ocupare în rândul persoanelor cu dizabilități prin
replicarea experienței AMM de Angajare Asistată în 3 centre raionale;
• Creșterea participării civice a persoanelor cu dizabilități asistate;
• Ameliorarea atitudinilor stereotipice față de abilitățile de lucru a
persoanelor cu dizabilități la nivelul angajatorilor informați. O mai bună motivație a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități;
• Îmbunătățirea serviciilor de asistență în angajare (de ocupare) oferite persoanelor cu dizabilități de către specialiștii ATOFM și ONG-urilor din regiuni, instruiți;
• Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și accesului la obiectele de menire socială / imobile cu destinație de locuință;
• Creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii a istoriilor de succes
persoanelor cu dizabilități prin intermediul filmulețului de promovare.

Finanțator: IM Swedish Development Partner

Bugetul total al proiectului pentru 3 ani: 4 820 000 MDL


2. Titlul proiectului: „Acceptă dizabilitatea, nu și violența”

Perioada de implementare: 15.01.2021 – 15.11.2021

Scopul proiectului: capacitarea și consolidarea unui grup de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități, în vederea eliminării stereotipurilor și prejudecăților de gen, prevenirii și combaterii violenței și fortificării încrederii de sine a acestora.

Activități:

 • Sesiuni de informare pentru femei/fete cu dizabilități și/sau mame care au copii  cu dizabilități din raioanele Strășeni și Fălești, pentru a le familiariza cu formele de violență și metodele de combatere ale acestora;
 • Traininguri în raioanele Strășeni și Fălești cu scopul de a sensibiliza femeile cu dizabilități, victime ale violenței să ia atitudine, să devină curajoase, să declare abuzurile și să iasă din cercul vicios de violență;
 • Suport psihologic pentru femei/fete cu dizabilități și/sau /mame care au copii  cu dizabilități din raioanele Strășeni și Fălești, în vederea depășirii situațiilor de violență;
 • Acțiuni de sensibilizare atât pentru locuitorii raioanelor Fălești și Strășeni, cât și pentru autoritățile Publice Locale din aceste raioane. Scopul acestor activități va fi de a ajuta cetățenii să-și formeze atitudini corecte față de persoanele cu dizabilități și față de fenomenul violenței și a ajuta autoritățile să soluționeze problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități la nivel local;
 • Teatru social în raioanele sus-menționate la tema combaterii violenței și discriminării față de persoanele cu dizabilități;
 • Spot social cu scopul diminuării stereotipurilor și promovării unui comportament pozitiv, non violent a societății asupra persoanelor cu dizabilități;
 • Consolidarea grupului de femei, participante ale proiectului, prin invitarea tuturor femeilor cu dizabilități, beneficiare ale Proiectului,  în Grupul de suport psihologic de pe Facebook. Scopul acestui grup constă în facilitarea comunicării dintre beneficiarele proiectului, dar și alte femei care sunt în situații dificile sau au depășit cazuri de abuz și pot să motiveze alte persoane. În acest grup vor fi publicate anunțuri și informații actuale și relevante despre proiect, dar și informații despre violență la general;  
 • Studiul „Percepția fenomenului violenței și atitudinea societății față de persoanele cu dizabilități". Studiul va implica membrii comunității din raioanele Fălești și Strășeni. Prin intermediul acestei cercetări, vrem să vedem modul în care membrii comunității percep fenomenul violenței și care este atitudinea lor față de persoanele cu dizabilități, integrarea lor în societate, angajarea în câmpul muncii și accesibilitate. Prin intermediul sondajului de opinie, cel puțin 101 membri ai comunităților din raioanele Strășeni și Fălești vor participa la acest studiu;
 • Întâlniri de lucru cu reprezentanții APL-urilor din Strășeni și Fălești. Ne propunem să menținem o comunicare strânsă cu factorii de decizie din aceste localități, pentru a influența deciziile lor privind acțiunile planificate, cum ar fi aprobarea bugetelor locale, promovarea planurilor de acțiune pentru a reitera problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și a duce la rezolvarea acestora, ce va contribui la integrarea în societate a acestei categorii de persoane și va reduce fenomenul violenței. De asemenea, planificăm să ne întâlnim la o masă rotundă cu APL-urile din Strășeni și Fălești, unde vor fi discutate detalii și aspecte specifice fiecărei comunități și vor fi luate măsuri, care vor include necesitățile și cerințele persoanelor cu dizabilități din Strășeni și Fălești;
 • Promovarea activităților proiectului în mass-media. Pe tot parcursul implementării proiectului, vom conlucra și comunica cu mass-media, vom expedia constant anunțuri și informații despre activitățile proiectului și rezultate. Vom elabora istorii de succes ale femeilor cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități, care au trecut prin violență domestică sau sunt în procesul de soluționare a problemelor legate de violență, pentru a sensibiliza femeilor cu dizabilități, dar și întreaga comunitate. Vom dezvolta o broșură pentru autoritățile publice locale despre fenomenul violenței. Vom dezvolta o nouă rubrică audio pe site-ul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova pentru a preveni și combate violența față de femei cu dizabilități din RM prin mediatizarea diferitor materiale audio (interviuri, reportaje). Vom dezvolta un material informativ pentru combaterea stereotipurile societății față de fenomenul violenței față de fetele / femeile cu dizabilități din Republica Moldova. Vom elabora Newsletter cu rezultatele proiectului și îl vom trimite tuturor actorii implicați în proiect.

Rezultate:

 • Cel puțin 40 de femei/fete cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități din raionale Fălești și Strășeni, vor fi informate despre tipurile de violență, urmările unui abuz, metodele de apărare față de un abuzator, tipurile de sprijin acordate de către diverse instituții pentru victimele violenței;
 • Cel puțin 20 de femei cu dizabilități și mame care au copii  cu dizabilități din raionale Fălești și Strășeni vor conștientiza că sunt victime ale oricărui timp de violență și vor declara cazurile de violență;
 • Cel puțin 40 de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilitate, din raioanele Fălești și Strășeni vor fi susținute psihologic în vederea depășirii situațiilor de violență;
 • Creșterea numărul de locuitori din raioanele Strășeni și Fălești, care manifestă un comportament non violent asupra persoanelor cu dizabilități. Totodată, creșterea numărului de inițiative susținute de reprezentanții APL-urilor pentru soluționarea problemelor persoanelor cu dizabilități din raioanele Fălești și Strășeni;  
 • Implicarea mass-mediei în promovarea acțiunilor planificate în cadrul proiectului și a unui model de comportament nonviolent și nediscriminatoriu față de persoanele cu dizabilități.

Finanțator: UN Women

Bugetul total al proiectului: 40.000 USD

 

 Proiecte implementate  »  Anul 2021

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2021 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 759295 | Total ieri: 279 | Total azi: 70
PAGINA ÎN SUS