Legislaţie

24 iunie 2023

Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi decît în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. Se interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în carieră, la condiţiile de sănătate şi securitate la locul de muncă. 

Accesibilizarea spațiilor

24 iunie 2023

În conformitate cu legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012 care stipulează în Capitolul V. INTEGRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI Articolul 33.