Informație despre Medierea muncii

Ce este Medierea Muncii?

 Medierea în contextul legislației din Republica Moldova este activitatea prin care se realizează colaborarea dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Serviciile de medierea muncii este activitatea prin care se reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii de raporturi de muncă. Un rol important îl au consilierii de orientare profesională care, oferă sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin acordarea acestor servicii de medierea muncii. Presratorii serviciilor de medierea muncii sunt furnizorii de servicii din sectorul public (ANOFM) sau privat, acreditati. Furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditati , au obligaţia de a identifica locurile de muncă vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Cine sunt persoanele care beneficiază de servicii de mediere a muncii?

    persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă fără statut de şomer;


    persoanele angajate, dar doresc să-şi schimbe locul de muncă;


    persoanele, care urmează o formă de învăţământ de zi;


    persoanele deţinătoare de teren agricol;


    pensionarii;

 

    persoanele cu dizabilități;

 

     alte categorii;

    agenţii economici / angajatori care solicită forţă de muncă.

Serviciile de mediere, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditati şi se referă la:

  1. informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de târguri ale locurilor de muncă;
  2. agenția are obligația de a identifica locurile de muncă vacante la angajatori și a le face cunoscute persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  3. medeire electronic având ca scop plasare automată în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;
  4. preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

+++  Serviciile de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agenții.

 

Distribuie