DEVINO MEMBRU

Beneficiile înregistrării

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova reunește oameni de acțiune și viziune, care pun suflet, energie, resurse și cunoștințe în proiecte concrete ce vin să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Din 2002 și pînă în prezent AMM are o contribuție reală adusă pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități și promovarea/ asigurarea drepturilor lor.  Dacă dorești să îți valorifici cunoștințele și abilitățile implicîndu-te activ în schimbarea vieții persoanelor cu dizabilități, alătură-te echipei AMM, aderînd în calitate de membru.

Drepturile membrilor

Devenind membru, ai șansa să obții nenumărate oportunități de dezvoltare, dar și drepturi ca:

 • De a participa la elaborarea şi realizarea programelor Asociaţiei;
 • De a te adresa Asociaţiei în vederea protecţiei şi promovării intereselor şi drepturilor sale, folosind în aceste scopuri posibilităţile materiale şi organizaţionale ale Asociaţiei;
 • De a alege şi de a fi ales în organele de conducere şi de control ale Asociaţiei;
 • De a interveni cu propuneri de modificare şi completare a prezentului Statut;
 • De a dispune de orice informaţie referitoare la activitatea Asociaţiei şi a organelor de conducere ale Asociaţiei.

Obligațiile membrilor

Totoadă, va trebui:

 • Să respecți prevederile prezentului Statut;
 • Să contribui activ la realizarea scopurilor statutare ale Asociaţiei;
 • Să respecți şi să execuți hotărârile organelor de conducere a Asociaţiei;
 • Să achiți în termenul şi mărimea stabilită cotizaţia de membru.

Condiții de eligibilitate:

Pentru a fi membru al Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova este necesar ca persoanele să întrunească următoarele condiții:

 • să accepte scopul şi obiectivele Asociaţiei prevăzute de prezentul statut;
 • să respecte și aplice în viața profesională și personală valorile: implicare/ participare activă, integritate, altruism, egalitate și non-discriminare;
 • să promoveze interesele persoanelor cu dizabilități și nu cele de tip personal prin intermediul Asociației;
 • să aibă o reputație ireproșabilă.

Astfel, membri al Asociaţiei pot deveni :

 • Persoanele fizice, care au atins vârsta de 17 ani, indiferent de naţionalitate, stare socială, sex şi confesiune;
 • Persoanele juridice care semnează Acordul de aderare la Asociaţie, în termenii fixaţi de Consiliul de Administrare. Membrii colectivi ai Asociaţiei sunt obligaţi să desemneze o persoană fizică concretă în calitate de reprezentant, prin intermediul căreia persoana juridică îşi va exercita funcţiile de membru. Membrii colectivi ai Asociaţiei vor informa în scris Consiliul de Administrare despre orice numire ori revocare a reprezentantului. Reprezentantul numit participă la votare din numele organizaţiei care l-a desemnat.

Mecanism de aderare

Calitatea de membru se dobândeşte în baza hotărârii Consiliului de Administrare a Asociaţiei, care se emite după examinarea dosarului pretendentului. Astfel, persoanele fizice vor înainta o cerere în scris, CV-ul solicitantului și o scrisoare de motivare, iar persoanele juridice vor prezenta Statutul organizaţiei şi copia certificatului de înregistrare. Admiterea în Asociaţie are loc la şedinţa Consiliului de Administrare dacă pentru aceasta au votat 2/3 din cei prezenţi.

Detaliile complete despre modul de aderare și funcționare a Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova sunt disponibile în statutul instituției, care poate fi găsit și accesat pe pagina web a asociației: www.motivatie.md.