Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sitemelor de protecție socială și sănătate

Perioada de implementare: 01.01.2024 – 31.03.2024

Scopul proiectului: capacitarea specialiștilor, care lucrează cu și pentru tinerii cu dizabilități, de a integra în programele lor educația sexuală comprehensivă. De asemenea, creșterea gradului de cunoștințe și de conștientizare a fetelor și a tinerelor femei cu privire la sănătatea sexual-reproductivă și sensibilizarea lor cu privire la anumite subiecte care adesea nu sunt discutate în familie, din cauza stereotipurilor existente în societate.

Finanțator: În cadrul programului „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova și finanțat de Guvernul Regatului Unit

Bugetul total al proiectului: 75.000 USD


Distribuie