Ce presupune serviciul suport post-angajare?

Încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități fizice include și servicii de sprijin post-angjare, pentru angajații cu dizabilități cît și pentru potențialii angajatori.

Principalele probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilități atunci când vor să se angajeze sunt lipsa informațiilor și, de cele mai multe ori, percepția greșită a angajatorilor.

Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi sunt de părere că nu au acces la informaţii legate de locuri de muncă disponibile. Aceste informaţii nu sunt într-o formă care să îi încurajeze să aplice pentru posturile disponibile, ca persoană cu dizabilităţi.

Din aceste considerente este necesar implicarea specialiștilor din domeniu în a susține și a motiva persoanelor cu dizabilități în continuarea studiilor profesionale și căutarea unui loc de muncă.

  • În cadrul serviciului suport şi consiliere post-angajare pot fi identificate problemele beneficiarilor la locul de muncă şi găsirea soluţiilor în vederea depăşirii momentelor de abandon / părăsire a serviciului din partea acestora;
  • Se acordă sprijin persoanelor cu dizabilități pentru integrarea în echipă, conformarea la programul de lucru și la alte cerințe a angajatorilor;
  • La cererea angajatului cu dizabilități și a angajatorului poate fi asistat la locul de muncă în primele săptămâni, pentru a facilita integrarea și a crește șansele beneficiarului de ași menține locul de muncă pe un termen mai lung;
  • Identificarea de angajatori care să fie interesați de încadrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii;
  • La necesitate se oferă consultanță, asistență sau informarea pe teme în domeniul dizabilității pentru angajatori și echipa;
  • În funcție de nevoile angajatorilor, consultanța, asistența oferită trebuie să răspundă temerilor legate de angajarea persoanelor cu dizabilități și se referă la:

               - Prevederile legale cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități;

               - Drepturile și abilitățile persoanelor cu dizabilități;

               - Dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități;

               - Facilități oferite angajatorului;

               - Comunicarea în echipă și realționarea cu persoanele cu dizabilități.

În multe cazuri persoanele cu dizabilități sunt nevoite să renunțe la posturile de muncă din diverse motive:

  • Lipsa adaptărilor și a spațiilor accesibile la locul de muncă;
  • Atitudini negative din partea angajatorilor și a colegilor la locul de muncă;
  • Neinformarea angajatorilor despre abilitățile și posibilitățile persoanelor cu dizabilități;

De aici și relevă importanța susținerii persoanelor cu dizabilități în procesul de angajare, fiecare etapă a procesului de angajare ajută la facilitarea și îmbunătățirea comunicării cu angajatorii în vederea unei mai bune cunoașteri a serviciilor oferite pentru inserția în muncă a persoanelor cu dizabilități. O altă facilitare ar fi adaptarea programelor de formare profesională la nevoile persoanelor cu dizabilităţi și la cerințele pieții muncii.

Distribuie